Användning av koppar inom industrin


Koppar är en av de mest använda metallerna inom industrin och har varit det i tusentals år. Människor har använt koppar för att tillverka vardagliga föremål som t.ex. grytor, kastruller och redskap för både praktiska och dekorativa ändamål. Användningen av koppar kan spåras ända tillbaka till 8000 f.Kr. då den först bröts i Mellanöstern (flera andra tidiga civilisationer använde också denna metall). Med en ständigt växande befolkning ökar efterfrågan på kopparprodukter kontinuerligt; denna ökning av efterfrågan orsakar en prisökning på koppar.

Med tiden började människorna sätta mer och mer press på våra naturresurser som träd och mineraler. Det var inte förrän i slutet av 1800-talet som vi såg en boom i teknik och uppfinningar inom tillverkningsindustrin. Dessa uppfinningar skulle snart förbrukar majoriteten av våra naturresurser. På grund av detta började koppar spela en ännu större roll inom tillverkningsindustrin eftersom det är rikligt och mångsidigt. Den leder också värme och elektricitet extremt bra, vilket gjorde den perfekt för många uppfinningar som skulle komma till stånd under 1800-talet, såsom lokomotiv, telefoner, telegrafer, radioapparater osv.

Under första världskriget skedde snabba framsteg inom tekniken, vilket innebar att stridsstrategin måste hålla jämna steg med denna utveckling. Koppar användes i stor utsträckning i artillerigranater på grund av dess utmärkta elektriska ledningsförmåga, men det användes också i stor utsträckning på fartyg tack vare dess förmåga att minska korrosion från havsvatten. Efterfrågan på koppar ökade snabbt under denna period, vilket ledde till att priserna steg med 600 %. När kopparpriserna steg under första världskriget var länderna villiga att betala mer pengar för denna viktiga resurs för att tillverka ammunition. I takt med att tekniken utvecklades, ökade också användningen av koppar i tillverkningsprocesserna, och nya maskiner behövde också denna metall för att kunna skapas. Till exempel var hushållsapparater som tvättmaskiner och kylskåp några av de första produkter som användes dagligen och som innehöll kopparkomponenter

Koppar har till och med använts på oväntade ställen, bland annat i vissa bläckpatroner där det finns silverkontakter som är tryckta med små mängder koppar. Dessa bitar är dock mycket små på grund av den höga prislappen, vilket innebär att det inte är kostnadseffektivt för tillverkarna att använda mer än nödvändigt. En annan modern användning av koppar är i LED-belysningssystem där dess elektriska ledningsegenskaper krävs för energiöverföring mellan kretsar.Den största efterfrågan kommer dock från byggbranschen. På grund av kopparens låga pris jämfört med andra metaller används den till vattenledningar för att transportera rent dricksvatten in i hus eller byggnader.

Koppar är en av de mest använda metallerna inom industrin på grund av dess rikedom och mångsidiga egenskaper som är användbara på många sätt. Med en ständigt växande befolkning fortsätter efterfrågan på kopparprodukter att öka, vilket får priserna att stiga. Koppar kan spåras tillbaka till 8000 f.Kr. då den först bröts i Mellanöstern (många andra tidiga civilisationer använde också denna metall) och har använts flitigt genom historien. Med tiden har människan ökat trycket på våra naturresurser som träd och mineraler för att massproducera produkter som behövs dagligen.

Under första världskriget skedde snabba tekniska framsteg, vilket innebar att stridsstrategin måste hålla jämna steg med denna utveckling. Koppar användes i stor utsträckning i artillerigranater och på fartyg eftersom koppar kunde minska korrosionen från havsvatten. Det har till och med använts i vissa bläckpatroner och LED-belysningssystem där det behövs för energiöverföring mellan kretsar.

Byggnadsindustrin innehåller den största efterfrågan på koppar som byggnadsmaterial, på grund av dess låga pris jämfört med andra metaller

Koppar har spelat en viktig roll genom historien och fortsätter att användas flitigt inom många branscher idag. I takt med att fler uppfinningar och framsteg utvecklas fortsätter nya användningsområden att dyka upp för denna rikliga metall. Den stora efterfrågan gör att kopparpriset stiger med tiden, tack vare dess rikedomsfyllda användningsområden och mångsidighet.

Koppar är ett metalliskt kemiskt grundämne med symbolen Cu (från latin: cuprum) och atomnummer 29. Det är en formbar metall med utmärkt elektrisk ledningsförmåga, värmeledningsförmåga och den högsta elektriska resistiviteten av alla metaller. Dessa egenskaper gör att den används i ledningar, motorer, rör, värmeväxlare, tankar, tak och höljen för byggnader


Senast uppdaterad lördag 25 december 2021 kl. 21:40