Varför investera i koppar?

Det kan vara lönsamt att investera i koppar eftersom priset på koppar tenderar att öka med tiden och inflationen. Koppar är en anmärkningsvärd metall som har många egenskaper som termisk och elektrisk ledningsförmåga, korrosionsbeständighet, formbarhet med mera. Den är en integrerad del av all byggnadsteknik eftersom den besitter förmågan att motstå jordbävningar i viss utsträckning. Till exempel:

På grund av denna imponerande egenskap hos koppar blir den den viktigaste resursen under både bygg- och förstörelseprocesser världen över.

en stor majoritet av alla metaller som används i dag är återvinningsbara, men till skillnad från andra metaller som järn och aluminium, som tar miljontals år att återvinna från sina malmer, kan koppar återvinnas på några sekunder på grund av sin höga specifika elektriska ledningsförmåga. Detta innebär att när du köper metallplåtar tillverkade av koppar köper du en metall som är ren och helt fri från förfalskningar. Detta i sig ger metallen ett värde i jämförelse med andra metaller som järn och aluminium - som det tar evigheter att rena från sina malmer. Efterfrågan på koppar kommer bara att öka när förnybara energikällor blir vanligare än fossila bränslen, eftersom alla solpaneler innehåller kopparledningar. Solpaneler måste också bytas ut vart 20-25:e år, så efterfrågan på dem kommer fortsatt att öka.


Senast uppdaterad lördag 25 december 2021 kl. 21:52