Kopparns tremånaderstermin backade

Osäkerhet runt kopparpriset